Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Naam en adres

Onze gegevens luiden:
Simplysure.nl is onderdeel van Bucom B.V.


Lindenlaan 388 A

1185 NM Amstelveen
Telefoonnummer: 020-6450010
Email: info@simplysure.nl

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten
onder nummer 12044573.

Aard van de dienstverlening

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:
1. Schadeverzekeringen
2. Levensverzekeringen
3. Hypotheken
4. Financieringen
5. Spaarrekeningen

6. Inkomensverzekeringen

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, dan vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.
Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoonnummer : 0900 - 355 22 48
Email : consumenten@kifid.nl

Ons aanstelingsnummer bij Kifid is : 300.016517

Adviesvrij

Bij alle verzekeringen die online worden afgesloten middels www.simplysure.nl  geen sprake van advies. De overeenkomsten worden afgesloten op basis van execution-only. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in de schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes.

Indien u wel advies wenst, verzoeken wij u telefonische contact op te nemen middels: 020-6450010.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en
verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal
voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn.

Wijze van beloning

De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of
verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, dan informeren wij u hierover vooraf.