Disclaimer

De informatie op www.simplysure.nl is met grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en dient ter algemene informatievoorziening.  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventueel foutieve informatie. Aan berekeningen die op de website worden gemaakt kunnen geen rechten worden ontleed. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere vooraankondiging worden gewijzigd. Het is raadzaam om met enige regelmaat te controleren of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Www.simplysure.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet functioneren van de website of enige modules die op de website zijn gepubliceerd.

Wij stellen alles in het werk om misbruik te voorkomen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Websites die middels www.simplysure.nl toegankelijk zijn , zijn enkele ter informatie. De websites worden niet door www.simplysure.nl gecontroleerd en of goedgekeurd. www.simplysure.nl aanvaard geen aansprakelijkheid voor de toegankelijkheid van websites van derden, www.simplysure.nl garandeert niet dat deze websites vrij zijn van virussen noch andere schadelijke componenten.

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, namen, handelsnamen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site -al dan niet in bewerkte vorm- te kopiƫren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen. Op deze website en op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.