VvE verzekering

Goedkope tarieven tegen de beste voorwaarden

Drag to Reposition
Move Up or Down to Reposition
Move Left or Right to Reposition

Bij een vereniging van eigenaren (VvE) worden de verzekeringen gezamenlijk ondergebracht bij één verzekeraar waarbij de VvE de verzekeringnemer is. Bij Simplysure.nl hebben wij een speciale verzekeringspool waar wij zeer goedkope tarieven hanteren tegen de beste voorwaarden. Als een VvE verzekeringspolis middels Simplysure.nl wordt afgesloten wordt door een externe partij de herbouwwaarde opgemaakt om garantie tegen onderverzekering te creëren, dit gebeurt op kosten van de verzekeraar. Onderstaand vind je een overzicht van de mogelijkheden van de dekkingen die wij bieden binnen de VvE pakketverzekering.

Gebouwenverzekering

De gebouwenverzekering dekt schade aan het gebouw zelf. De gebouwenverzekering is inmiddels verplicht gesteld bij VvE’s.   Voor gebouwen met een bouwjaar van maximaal 25 jaar oud kunnen wij doorgaans een Allrisk polis aanbieden. De allrisk gebouwenverzekering is de meest uitgebreidste verzekering in de verzekeringsmarkt. De premie bedraagt hier normaal 0,30 ‰ (exclusief assurantiebelasting) over de herbouwwaarde.

Voor gebouwen met een ouder bouwjaar kan de VvE middels ons uiteraard een offerte ontvangen waarbij de dekking extra uitgebreid / uitgebreid wordt.

Bij de opstalverzekering wordt standaard €60.000,- per appartementsrecht aangehouden voor voor de woningverbetering die de eigenaar van de woning heeft gedaan (Eigenarenbelang).

Als voorbeeld een VvE met 4 appartementen en herbouwwaarde van  €1.000.000,- bedraagt de premie op jaarbasis €363,- incl. assurantiebelasting voor een Allrisk dekking.

Het eigen risico is bij VvE’s met enkel woningen standaard €250,-


Glasverzekering

De glasverzekering wordt doorgaans als uitbreiding van de gebouwenverzekering mee gesloten. Middels deze verzekering wordt het risico van glasbreuk afgedekt.

Aansprakelijkheid

Omdat de VvE een aparte rechtspersoonlijkheid is, dient de VvE het risico van aansprakelijkheid af te verzekeren. De aansprakelijkheidsverzekering voor VvE’s is wettelijk verplicht.

Met de aansprakelijkheidsverzekering voor VvE’s wordt bijvoorbeeld het risico afgedekt van een bezoeker van het gebouw dat struikelt in de algemene ruimte.

De dekking van de aansprakelijkheidsverzekering is standaard €2.500.000,- met een maximum van €5.000.000,- per verzekeringsjaar.

Rechtsbijstandsverzekering

Een VvE gaat vaak zijn eigen verbintenissen aan, hierbij kunnen helaas juridische conflicten ontstaan. Zo kunt u denken aan de schilder die zijn werkzaamheden richting de VvE niet goed nakomt. Het financiële risico van hoge juridische kosten kan middels de rechtsbijstandsverzekering worden afgedekt.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een VvE loopt u mogelijk meer risico dan u mogelijk in eerste instantie in gedachten heeft. Wist u dat u mogelijk privé aansprakelijk bent voor verkeerde beslissingen die u neemt voor de VvE? Of dat u mogelijk aansprakelijk bent voor fraude bij een medebestuurder?

Om dit risico af te dekken kan de VvE een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

De verzekering dekt dit risico af voor de bestuurders van de VvE.

Milieuschadeverzekering

De Milieuschadeverzekering voor de VvE biedt uitkomst bij toegebrachte milieuschade. Deze verzekering is met name relevant bij oudere gebouwen en wanneer er commerciële activiteiten in het gebouw plaatsvinden.

Veelgestelde vragen

Wat is een VvE verzekering?

Een VvE-verzekering is een Vereniging van Eigenaren-verzekering. Dit is een verzekering die wordt afgesloten door een Vereniging van Eigenaren (VvE) voor een gebouw met meerdere eigenaren, zoals een appartementencomplex. De verzekering dekt schade aan het gebouw en de gemeenschappelijke ruimtes, zoals bijvoorbeeld het dak, de gevels, de lift en de trappenhuizen.

De VvE-verzekering kan verschillende dekkingen bieden, zoals brand-, storm-, inbraak- en waterschade, en aansprakelijkheidsdekking. Het doel van de verzekering is om ervoor te zorgen dat de kosten van eventuele schade niet alleen bij een individuele eigenaar komen te liggen, maar dat deze verdeeld worden over alle eigenaren van het gebouw. De premie voor de VvE-verzekering wordt meestal betaald uit de gezamenlijke pot van de Vereniging van Eigenaren.

Waarom een VvE verzekering afsluiten?

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van gemeenschappelijke delen van een gebouw, zoals het dak, de gevels, trappenhuizen en gemeenschappelijke ruimtes. Een VvE kan daarom het beste een VvE-verzekering afsluiten om zich te beschermen tegen schade die kan ontstaan aan deze gemeenschappelijke delen.

Een VvE-verzekering biedt namelijk dekking voor schade aan het gebouw zelf, maar ook voor aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt wordt aan derden door het gebouw. Daarnaast is het vaak verplicht om als VvE een verzekering af te sluiten om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Het is belangrijk om als VvE goed te kijken naar welke verzekering het beste past bij de specifieke situatie van het gebouw en de VvE. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een basisverzekering af te sluiten, maar in sommige gevallen kan het verstandig zijn om aanvullende dekkingen toe te voegen, zoals een glasverzekering of een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Kortom, het afsluiten van een VvE-verzekering is belangrijk om als VvE goed beschermd te zijn tegen schade aan gemeenschappelijke delen van het gebouw en aansprakelijkheid voor schade aan derden.

Is een VvE verzekering verplicht?

In Nederland is een Vereniging van Eigenaren (VvE) verplicht om een opstalverzekering af te sluiten voor het gebouw waar de VvE eigenaar van is. Deze opstalverzekering dekt schade aan het gebouw als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm of inbraak. Het is dus niet wettelijk verplicht om een VvE-verzekering af te sluiten, maar het is wel verplicht om als VvE een opstalverzekering af te sluiten. Dit staat beschreven in artikel 5:126 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Wat is een opstalverekering VvE?

Een opstalverzekering voor een Vereniging van Eigenaren (VvE) is een verzekering die de schade dekt aan het gebouw en de gemeenschappelijke ruimtes van de VvE, zoals het trappenhuis, de lift en het dak. De opstalverzekering voor een VvE dekt schade als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, blikseminslag, wateroverlast en inbraak.

Het is belangrijk om als VvE een opstalverzekering af te sluiten, omdat de schade aan het gebouw en de gemeenschappelijke ruimtes vaak groot en kostbaar kan zijn. De VvE is als eigenaar van het gebouw verantwoordelijk voor het onderhoud en de reparatie van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimtes, en een opstalverzekering biedt hierbij financiële bescherming.

Het is verstandig om als VvE goed te kijken naar de dekking van de opstalverzekering en te overleggen met een verzekeringsadviseur wat er wel en niet gedekt wordt, zodat de VvE goed is verzekerd en niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Wat onder een opstalverzekering VvE?

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) verzekering, ook wel een opstalverzekering genoemd, dekt de schade aan het gebouw en de gemeenschappelijke ruimtes van de VvE. Hieronder valt bijvoorbeeld schade als gevolg van brand, storm, blikseminslag, inbraak en vandalisme.

De VvE verzekering dekt over het algemeen de volgende zaken:

  1. Opstal: schade aan het gebouw, zoals muren, vloeren, daken, leidingen en kabels.
  2. Gemeenschappelijke ruimtes: schade aan de gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw, zoals de hal, het trappenhuis, de lift en de tuin.
  3. Aansprakelijkheid: schade die de VvE of haar leden veroorzaken aan derden, bijvoorbeeld als er een dakpan van het gebouw afwaait en schade veroorzaakt bij de buren.
  4. Bestuurdersaansprakelijkheid: schade die ontstaat als gevolg van fouten die bestuurders van de VvE maken bij het uitvoeren van hun taken.
  5. Glas: schade aan de glazen delen van het gebouw, zoals ramen en deuren.

Het is belangrijk om als VvE goed te kijken naar de dekking van de VvE verzekering en te overleggen met een verzekeringsadviseur wat er wel en niet gedekt wordt, zodat de VvE goed is verzekerd en niet voor onverwachte kosten komt te staan.


Ruim 25 jaar ervaring

Vraag direct een VvE verzekering aan via Simplysure.nl

Het afsluiten van een VvE verzekering kan soms een complex proces zijn. Daarom is het verstandig om dit samen met een verzekeringsadviseur te doen. Zo weet je zeker dat je goed verzekerd bent en dat je niet voor onverwachte kosten komt te staan bij eventuele schade aan het gebouw of de gemeenschappelijke ruimtes.

Simplysure.nl kan je helpen bij het vinden van een passende verzekering voor jouw VvE en kan je adviseren over de dekking en premie van de verzekering. Daarnaast hebben wij een speciale verzekeringspool waar wij zeer goedkope tarieven hanteren tegen de beste voorwaarden.