Wanbetaling en de (eventuele) gevolgen voor een verzekering

Ontvang binnen één werkdag een offerte

Drag to Reposition
Move Up or Down to Reposition
Move Left or Right to Reposition

Een factuur kan voor veel stress zorgen. Niet alleen voor een bedrijf die achter een niet betalende klant aan moet, maar ook voor de klant zelf. Vaak is het voor hen niet zozeer een kwestie van niet willen, maar eerder niet kunnen betalen. Helaas duikt het label 'wanbetaler' al snel op, met de nodige gevolgen voor een verzekering. Zo kan een lopende verzekering beëindigd worden en is het zeer moeilijk om je elders te verzekeren. In dit artikel lees je meer over wanbetaling, de consequenties daarvan en of er niet tóch iets mogelijk is om je alsnog te verzekeren.

Wat is wanbetaling?

Bij wanbetaling is er sprake van nalatigheid ten opzichte van een betalingsverplichting. Deze nalatigheid hoeft niet altijd uit opzet voort te komen, maar kan ook te maken hebben met een vorm van onmacht. Wat de oorzaak ook is, het gaat er bij een wanbetaling om dat je een product of dienst gebruikt, zonder hier voor te betalen, terwijl dit wel wel moet.

wanbetaling

Gevolgen voor je verzekering

Hoewel je misschien denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen als je een aantal keer niet of niet op tijd betaald hebt, mag een verzekeraar jouw verzekering tussentijds schorsen of zelfs opzeggen. Wanbetaling vormt hiertoe namelijk een gegronde reden. Dit stopzetten van de verzekering wordt ook wel royeren genoemd. Natuurlijk hangen hier wel enkele voorwaarden aan vast.

  • Zo moet er in geval van een schorsing sprake zijn van een uitgebleven betaling ná het ontvangen van een herinnering. Hier wordt een termijn van dertig dagen voor aangehouden.
  • Ben je meer dan vijftig dagen te laat met het voldoen van je betalingsverplichting? Dan mag er geroyeerd worden.

Wanneer word je als wanbetaler gezien door een verzekeraar?

Heb je niet voldaan aan een betalingsverplichting? Een enkele keer kan dit iedereen wel eens gebeuren. Dit bijvoorbeeld, wanneer een betaling aan de aandacht ontsnapt is of wanneer het even niet zo goed uitkwam door andere, onvoorziene, kosten rond diezelfde periode. Je wordt echt niet direct aangemerkt als wanbetaler, maar wel als dit een meer structurele vorm aanneemt. Als een betalingstermijn dan ook meerdere keren overschreden wordt of als er doorgaans eerst een herinnering verstuurd moet worden, alvorens er tot betaling wordt overgegaan, dan is de kans groot dat je als wanbetaler aangemerkt komt te staan.

Waarom is het lastig om je te verzekeren na een wanbetaling?

Hoewel het wellicht ietwat tegenstrijdig klinkt voor een verzekeraar, lopen zij over het algemeen het liefst zo min mogelijk risico's. Als je aangemerkt staat als wanbetaler, dan is het dus lastig om nog een verzekering af te sluiten. Dit heeft te maken met het feit dat het structureel uitblijven van een betaling aangemerkt wordt als bijzonder risico. Een verzekeraar loopt immers al de nodige risico's door klanten een dekking te bieden tegen zaken die altijd geld kosten. Logischerwijs vragen zij hier een vergoeding voor, maar als je als klant te boek staat als persoon die deze vergoeding niet of steevast te laat betaalt, dan worden daarmee hun risico's nog groter. Daarbij geldt het principe dat er voor het leveren van een bepaalde dienst nu eenmaal betaalt moet worden. Leert de ervaring dat een klant dit niet kan of doet, dan levert een verzekeraar liever ook zijn diensten niet. Elke euro die verdiend is, maar niet ontvangen wordt, telt immers als verlies.

CIS-registratie door wanbetaling

Als er sprake is van een geroyeerde verzekering, dan wordt dit opgenomen in de CIS databank. Dit is een databank die te raadplegen is door elke verzekeringsmaatschappij en hen zodoende inzage biedt in allerlei verzekeringsgegevens van klanten. Een partij kan op deze manier snel duidelijkheid krijgen of een potentiële klant geregistreerd staat. Wanneer dit het geval is, zullen veel verzekeraars een aanvraag afwijzen. 

Bezwaar indienen

Het is altijd mogelijk om een bezwaar in te dienen tegen de registratie. Wellicht ben je het niet eens met de registratie. Via de website van het CIS kun je een bezwaarformulier downloaden. Deze kun je invullen en CIS zal dan ook contact opnemen met de verzekeraar. Die heeft de registratie vermeld en is ook de enige die deze kan verwijderen. Blijft de registratie alsnog staan dan heeft de verzekeraar deze gewijzigd. Dan kun je alsnog een klacht indienen bij de klachtencommissie van de verzekeraar. Ook die zal zijn oog nog een keer werpen op de klacht. Mocht je er dan nog niet uitkomen dan is de rechter ook altijd nog een optie. De kosten van een advocaat kunnen wel vrij hoog zijn dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden.

Waar verzekeren na wanbetaling?

Reguliere verzekeringsmaatschappijen staan doorgaans niet te popelen om klanten, waarbij in het verleden sprake is geweest van wanbetaling. Dergelijke risico's gaan zij niet graag aan en in zulke gevallen zien zij dan ook af van hun verzekeringsaanbod. Om je na wanbetaling toch te verzekeren, biedt de Vereende hiertoe een mogelijkheid. De Vereende is dan ook een maatschappij die bijzondere risico's, zoals in dit geval wanbetaling, wel wilt verzekeren. Hier staat dan wel een premie tegenover die hoger ligt dan gemiddeld en je dient doorgaans een waarborgsom van €175,- te voldoen. Daarnaast geldt het volgende:

  • Er dient voor minimaal drie maanden in het voren te worden betaald.
  • De eerste premie moet door de Vereende ontvangen zijn, samen met een correct ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
Er zitten dus een aantal belangrijke voorwaarden vast aan deze verzekering. Om een verzekering bij de Vereende daadwerkelijk af te sluiten, is het tevens nodig om dit te laten verlopen via een tussenpersoon van Simplysure.nl.